We manage

IT-sikkerhed

Avanceret IT-sikkerhed

Dine data er kun så sikre som det svageste sted i din infrastruktur. Uanset branche og størrelsen af din virksomhed har du kritiske data og kritiske systemer, hvis sikkerhed er afgørende for din forretning. Visse brancher møder skærpede krav fra lovgivningen i forhold til dokumentation og sporbarhed eksempelvis grundet EU-persondataforordningen (GDPR). Takket være en af markedets mest avancerede sikkerhedsplatforme, kan vi tilbyde et sikkert sted til dine følsomme og kritiske data.

"Med 7 millioner transaktioner om dagen og en meget høj mængde af kritiske data, havde vi brug for en samarbejdspartner, som kunne skræddersy et sikkert system - og sørge for, at det altid køres perfekt. Vi har aldrig mistet data eller haft problemer med setuppet hos Sentia."

Christian Grubak CTO og partner i e-supplies as Group 30

 

 

Dit og din virksomheds behov for sikkerhed varierer formentlig i forhold til andres. Derfor har du hos os muligheden for at få en løsning, der er tilpasset dine behov. Vores løsninger er kendt for på samme tid at tilbyde agilitet, kontinuitet og sikkerhed. Vi er ISAE 3402 certificeret og GxP compliant.

 

Uanset om du har brug for en dedikeret eller virtuel firewall, eller om du ønsker en mere avanceret firewall løsning med Next Generation Firewall, som er branchens første trusselsfokuserede firewall, kan du få hjælp hos os til at designe en sikkerhedsløsning, der er optimeret og skræddersyet til din virksomhed. Uanset dit behov for firewall er det også vigtigt at vælge den type backup, der passer bedst til dit IT-setup.

 

Du tilbydes en IT-sikkerhedsanalyse, som giver dig overblik over de krav, der i dag stilles til IT-sikkerhed. Vores risikovurdering synliggør de aktuelle risici, du potentielt kan blive konfronteret med. Herefter vil de tekniske og procesmæssige tiltag blive lettere at planlægge og gennemføre.

 

Hos os kan du få rådgivning om hele spektret fra hvordan data mest hensigtsmæssigt tilgås, hvordan data bedst beskyttes, til hvordan servere og infrastrukturen mest hensigtsmæssigt tilgås og benyttes, så designet bliver robust og lever op til de krav om sikkerhed, der stilles af dig, din virksomhed, dine kunder og din revision.

 

 

 

 

EU-persondataforordningen (GDPR)

 

Der er talt og skrevet meget om persondataforordningen gennem de sidste mange måneder. Der hersker stadig en del uklarhed om, hvad den egentlig dækker over, og hvad der kræves for at opfylde den. En ting er dog klart, en enkelt af de bøder, en overtrædelse kan medføre, kan koste en lille eller mellemstor virksomhed livet.

 

Du kan få hjælp af os til at gennemskue og tolke kravene i forhold til din virksomhed. Vi hjælper med at analysere, hvordan dine data er klassificeret og dermed, hvordan de skal behandles. Vi kan også hjælpe dig til at få styr på de officielle dokumenter, du skal have på plads inden persondataforordningen træder i kraft den 25. maj 2018. Endelig kan vi hjælpe dig med at skelne mellem misforståelser og den faktiske lovgivning. Der er skrevet rigtig meget om emnet, heriblandt også en del skrækscenarier. Hvis man lytter til det hele, kan man hurtigt få brugt alt for mange ressourcer på tiltag, der slet ikke er nødvendige. Vi hjælper dig med at tage højde for det, der reelt gælder og genkende tiltag, der ikke giver dig værdi.

Spørgsmål?

Vi er glade for, at vi kan hjælpe dig

Vores team er klar til dig!

Kontakt os